วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

วิธีแก้ปัญหาคำเตือน TONER EMPTY ของ SAMSUNG SCX-4521F

  1. กด MENU # 1 9 3 4 ตาลำดับเร็ว ๆ ที่หน้าจอจะขึ้น TECH
  2. กด MENU แล้วตามด้วย ENTER ที่หน้าจอจะขึ้น TECH MODE
  3. กดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาหน้าเมนู NEW CARTRIDGE
  4. กด ENTER ที่หน้าจอจะแสดง [YES]
  5. กด ENTER อีกครั้งคำเตือนเกี่ยวกับ TONER จะหายไป
  6. เสร็จแล้วให้ออกจากโหมด TECH MODE โดยกด MENU # 1 9 3 4 ตามลำดับเร็ว ๆ

เป้าหมายระยะสั้น ๆ

เริ่มเขียน App บน iPhone 3 ให้ครบ 10 ตัวแล้วค่อยสมัคร iPhone Dev $99 เพื่อปล่อยลง App store

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Amiga

  • Games ROM
  • Emulator
  • Wiki

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

หวั่นอ้อยแย่หลัง "แมงอีนูนหลวง" ระบาด

http://www.thairath.co.th/content/edu/68630

...
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรชาวไร่อ้อย ว่า
ขณะนี้ได้มีปัญหาแมลงนูนหลวงแพร่ระบาด ทำลายอ้อยในพื้นที่ 5 ตำบล ของอ.จอมบึง จ.ราชบุรี
และพื้นที่ อ.ด่านมะขามเตี้ย อ.ท่าม่วง และอ.เมือง จ.กาญจนบุรี รวมเนื้อที่กว่า 35,000 ไร่ โดยมีแนวโน้มแพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้น
...

อิสรภาพ 'บัวน้อย' กอริลลายักษ์ ถึงเวลาแล้วหรือยัง?...แต่ในมุมมองของเอ็นจีโอ และประชาชน ไม่อยากเห็นสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะกอริลลา ถูกกักขังอยู่ในกรง
โดยวัตถุประสงค์เท่าที่เราคุยกับทางพาต้าเขาอยากจะมีสัตว์ที่มีค่า เก็บเอาไว้เพื่อเชิดหน้าชูตากับสวนสัตว์ของเขา

"ถามว่าทัศนะ วิธีคิดแบบนี้ถูกไหม โดยหลักการเราไม่เห็นด้วยเรื่องสวนสัตว์อยู่แล้ว
แต่ถามว่าทำไมถึงมีสวนสัตว์ ซึ่งขังสัตว์ให้ไร้อิสรภาพได้ ก็เพราะว่ายังมีคนซื้อตั๋วเข้าไปดู ซึ่งเมื่อกฎหมายบอกว่ามีสวนสัตว์ได้
เราก็ทำอะไรไม่ได้ ทางที่เราทำได้ก็คือ ขอความร่วมมือให้สวนสัตว์ต่างๆ ที่ขังสัตว์ จัดให้มีมาตรฐาน
โดยเป็นการรวมมือกันระหว่างกรมอุททยาน เอ็นจีโอ และองค์การสวนสัตว์ที่จะหารือกัน เราทำได้แค่นั้น ตราบใดที่คนยังไม่มีคนเลิกซื้อตั๋วเขาไปดูพวกเขาบนตึก ตามสถานที่ต่างๆ เราก็ปิดสวนสัตว์แบบนี้ไม่ได้"
...

‘บก.มานิจ’ เปิดโครงการภาพแห่งความสำเร็จ

http://www.thairath.co.th/content/edu/68670

...
นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กล่าวว่า
ตนรู้สึกภาคภูมิใจมูลนิธิไทยรัฐ ที่ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับรากฐานของสังคมไทยในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 101 แห่ง
นับเป็นหน่วยงานเอกชนต้นแบบที่ให้งบประมาณสนับสนุนการศึกษาปีละหลายล้านบาท
ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างแพร่หลาย
ขณะเดียวกันทางมูลนิธิไทยรัฐวิทยาได้สนับสนุนด้านงบประมาณการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
พัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย จนมีผลงานให้เป็นที่ประจักษ์มากมาย
ดังที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำชี ได้นำมาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งหากนับรวมทั้ง 13 กลุ่มทั่วประเทศแล้ว คาดว่าจะมีผลงานในแต่ละภูมิภาคเป็นจำนวนมาก
...